Over de actie

Stedelijke veerkracht
Omdat elke crisis een kans is om te evolueren naar een wenselijke en
duurzame toekomst...

De Co-Create projecten.
De projecten die reeds van start zijn gegaan, werden geselecteerd in 2015 (6 projecten) en 2016 (10 projecten) en worden voor een periode van 3 jaar gefinancierd. Ze hebben verschillende thema’s en doelstellingen en lopen uitsluitend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Participatief actieonderzoek (PAO)
onderzoek Het doel is om door exploratie en experiment nieuwe kennis te vergaren en die te gebruiken om nieuwe producten/diensten/praktijken te ontwikkelen die breken met de gangbare praktijken in een bepaalde omgeving.
actie Onderzoek verricht door en om actie te ondernemen
participatief Onderzoek dat alle belanghebbenden betrekt bij het hele proces: van het opstellen van de onderzoeksvragen over het experimenteren en goedkeuren van de resultaten tot het valoriseren van de resultaten.

Living lab = Levend laboratorium
Laboratorium een ruimte om te experimenteren.
Levend het experimenteren gebeurt in de werkelijke context en in de leefomgeving van de betrokkenen.

Een living lab is een systeem dat openstaat voor de wereld en waarin verschillende invloeden, beperkingen en kansen zich kunnen manifesteren.

Maatschappelijke innovatie
Innovatie die:

  • Afkomstig is van burgers die hun omgeving willen verbeteren of aanpassen
  • Gericht is op de menselijke behoeften in de biosfeer
  • Een antwoord biedt op nieuwe of onvoldoende ingevulde maatschappelijke behoeften in de huidige omstandigheden
  • Gericht is op het herstellen en verbeteren van sociale contacten
  • Waarde voor winst plaatst

Stedelijke veerkracht
Onderzoeksprojecten die:

  • Eén of meerdere mogelijke breekpunten identificeren in één of meerdere kwetsbare stedelijke diensten.
  • Deze mogelijke breekpunten contextualiseren en lokaliseren in Brussel.
    Een duidelijke doelgerichte innovatieve oplossing voorstellen voor dit breekpunt.
  • Het opzet van de veerkracht koppelen aan de doelstelling van een duurzame, eerlijke en wenselijke stad.

Innoviris
INNOVIRIS het Brussels Instituut voor wetenschappelijk onderzoek.
Innoviris, vroeger bekend als het IWOIB (Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie in Brussel), is het Brussels Instituut ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek en innovatie.
Het Instituut heeft als taak onderzoek, ontwikkeling en innovatie in en voor Brussel te ondersteunen en te stimuleren door vernieuwende projecten van ondernemingen, onderzoekscentra en non-profit organisaties te financieren.

Contactpersoon bij Innoviris voor de Co-Create Actie
Xavier Hulhoven
Scientific Advisor
Strategic Research Team
Tél. +32 2 600 50 68