Brusseau

Hoe kunnen we de kennis van gebruikers-bewoners zodanig vergroten, mobiliseren en valoriseren dat ze in de eerste plaats een beter begrip krijgen van de overstromingen op lokale schaal, en vervolgens collectieve en innovatieve voorstellen kunnen formuleren om hierop een antwoord op te bieden?

Home

Het BrusSEau-project is gebaseerd op een drieledige hydrologische en sociale vaststelling.

Ten eerste zijn de overstromingen in Brussel voornamelijk een gevolg van de sterke ondoordringbaarheid van de bodem en het feit dat het gemengde rioleringsnet bij sterke regenval overloopt. Ten tweede heeft dit vooral gevolgen voor de wijken in de valleien die voor het merendeel bewoond worden door een kansarme bevolking. Ten derde wordt er in de stedenbouwkundige planning weinig aandacht geschonken aan het regenwater en worden de bewoners weinig betrokken bij het uitwerken van programma’s ter bestrijding van overstromingen, hoewel zij de eerste slachtoffers zijn.

Om deze situatie het hoofd te bieden, wil het project bewoners van eenzelfde onderbekken bijeenbrengen in Hydrologische Gemeenschappen (living labs). In elke gemeenschap worden de overstromingsproblemen nauwkeurig in kaart gebracht door de meetresultaten van hydrologische stromen naast de dagelijkse waarnemingen van gebruikers-bewoners te leggen. Op basis van deze bevindingen worden er collectief projecten voor stedenbouwkundige planning uitgewerkt die de overstromingen kunnen tegengaan. Zulke projecten op binnenterreinen en in de openbare ruimte bevorderen de infiltratie, opslag en afwatering van het regenwater naar het hydrografisch netwerk in plaats van naar rioleringsleidingen.
Op die manier wil BrusSEau, zowel de overheid als de bewoners, een nieuwe watercultuur bijbrengen die gericht is op een symbiotische relatie tussen de Brusselaars en het water.

Living labs : de Hydrologische Gemeenschappen van Vorst-Zuid, Vorst-Noord, Jette-Zuid en Jette-Noord.

Partners
SGWB (Staten-Generaal van het Water in Brussel) / HYDR (Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde, VUB) / LIEU (Laboratoire interdisciplinaire en études urbaines, ULB) / Centre de recherche HABITER, (Faculté d’architecture La Cambre-Horta, ULB) / ARKIPEL / Latitude / EcoTechnic

www.brusseau-lab.be