Centre d’Appui

Le Centre d'Appui accompagne tous les projets Co-Create. Il vise à faciliter un apprentissage collectif et la diffusion des connaissances produites dans une dynamique transversale.

Home

Het is de ambitie van het steunpunt om tussen de verschillende Co-Create-projecten een netwerk te ontwikkelen dat meer ruimte biedt voor reflectie en dat de weg vrijmaakt naar nieuwe onderzoeksmechanismen en kennisbronnen.

Video gemaakt tijdens het Co-Create Day, 26.09.17

CO-CREATE BRUSSELS from Centre d'appui COCREATE on Vimeo.

Het STEUNPUNT werd opgericht om in het licht van “participatief actieonderzoek” begeleiding te voorzien en een vorm van zelfevaluatie over het verloop van de projecten en hun impact aan te bieden.

Foto Co-Create Day, juni 2017

Het steunpunt zorgt ook voor samenhang en transversaliteit tussen de projecten die door het Co-Create programma worden gefinancierd.

Conferentie van Martine Legris-Revel

Qui mobilise qui ? Renverser la perspective de la participation. from Centre d'appui COCREATE on Vimeo.

Partners
Brufotec vzw & ULB (EPSPV)