Choud’Bruxelles

Is het mogelijk om gezamenlijk een duurzame en economisch leefbare logistieke oplossing te ontwikkelen voor de distributie van lokale producten in en naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Home

De algemene doelstelling van het project CHOUD’Bruxelles is om samen met de actoren die werkzaam zijn in duurzame voeding, innovatieve logistieke oplossingen te ontwikkelen voor de typische problemen van de korteketendistributie.

Het gaat onder meer om hoge logistieke kosten, zware logistieke en administratieve lasten voor de lokale producenten en een moeilijke toegang tot lokale producten voor alle Brusselaars. Concreet wil dit project de coöperatieve logistieke oplossingen tussen die actoren onder de aandacht brengen.

Uit onderzoek naar en verschillende ervaringen met logistieke samenwerking is gebleken dat een betrouwbaar en efficiënt systeem voor informatie-uitwisseling tussen de actoren één van de sleutels tot succes is. Daarom hebben de actoren beslist om een internetplatform (e-CHOUD’Bruxelles) op te zetten waar ze de nodige informatie kunnen uitwisselen.

Ook andere elementen zullen tijdens het onderzoek aan bod komen, zoals het meten van de logistieke prestaties, het juridisch grijze gebied van normen en reglementeringen in de duurzame voedingssector, het belang van sociale contacten tussen producenten en consumenten en, tot slot, de digitalisering van de duurzame voedingssector.
Na de onderzoeksfase voorziet het project verschillende proefprojecten om de haalbaarheid van de oplossingen toetsen die samen werden ontwikkeld.

Living Labs

Logistieke samenwerking voor de bevoorrading van het SAGAL-netwerk en de «BeesCoop» supermarkt
De logistieke kosten en lasten voor de producenten drukken
Vlottere uitwisseling van informatie via de logistieke stromen tussen de collectieve restaurants van de ULB en de lokale producenten.
=> De logistieke betrouwbaarheid vergroten, de afzetmogelijkheden voor de producenten uitbreiden en het aanbod en het werk van de lokale producenten in de kijker plaatsen.


"Logistiek, dat betekent: hoe kan je goede producten van het veld naar de consument brengen? " (Foto:Thomas Beauduin)

Partners
ULB_Qalinca Labs / Dart Consult / Sodexo / Rabad / SAGAL-netwerk / BeesCoop