Citizendev

Hoe kunnen we via collectieve initiatieven burgers aanmoedigen om competenties te verwerven?

Home

CitizenDev beoogt een nieuwe vorm van stadsontwikkeling om oplossingen te vinden voor de structurele ontmanteling van de loonarbeid, de ondermijning van de politieke betrokkenheid, de meervoudige afwijzing van culturele erkenning, de moeilijkheden die Brusselse inwoners ervaren om beschouwd te worden als actoren in hun eigen leefomgeving en, als resultaat van dit alles, het sociale en psycho-affectieve isolement waarin een deel van de bevolking dreigt verzeild te geraken.

Het project is gebaseerd op de “Asset-Based Community Development” methode (ABCD) die, vanuit een inventaris van de capaciteiten van burgers en andere troeven in het systeem, collectieve initiatieven stimuleert. Het project focust ook op de methode van analyse in groep, om de initiatieven te laten aansluiten op andere niveaus en actoren. Zonder conflictsituaties uit de weg te gaan, tracht het project de kansarme bevolking weer op te nemen in de samenleving, op zoek te gaan naar nieuwe vormen van samenwerking en een sterke sociale zekerheid te verzoenen met een “peer to peer” solidariteit.

De ’tafel van connectoren’ verzamelt alle co-onderzoekers (sleutelpersonen) van het living lab (foto Filip Buyck)

Living Labs
Gaucheret-Brabant (Schaerbeek)
Deze wijken vertonen veel kenmerken van de “arme sikkel”: veel woningen van slechte kwaliteit, een hoge en sterk stijgende bevolkingsdichtheid, een hoge werkloosheidsgraad, lage inkomens, een laag opleidingsniveau, enzovoort.

Matonge (Elsene)
‘Matonge’ verwijst naar een zeer specifieke bevolkingsgroep, die van de Sub-Saharaanse Afrikaanse gemeenschap in de omgeving van de Waversesteenweg in Elsene. Het gaat om een groep mensen die vaak in contact komen met een bepaalde wijk, ook al wonen ze er in de meeste gevallen niet. We stellen vast dat er veel sprake is van identiteitsclaims.

De Community Land Trust Bruxelles (CLTB)
De leden van de CLTB wonen verspreid in de verschillende gemeenten van het Brussels Gewest. De kandidaat-kopers behoren meestal tot kansarme bevolkingsgroepen. Voor dit subsysteem wordt nagegaan of de methodes van het CitizenDev-project in combinatie met het CLTB-model gevolgen hebben voor de dynamiek en veerkracht van de aanpak.

Gelijkenissen vinden tussen dromen en de troeven van de leden van de CLTB.

Partners: Bral vzw (coördinatie) / Community Land Trust Brussel / Emancipatie Via Arbeid vzw (EVA) / Université Saint-Louis – Bruxelles / Université libre de Bruxelles