(E)change Bruxelles

Est-il possible et opportun de diversifier les échanges locaux grâce à d'autres systèmes d'échange (monnaie citoyenne, banque de temps, réseaux d'échange de savoir...) ? Quelles sont les conditions de leur développement (cadre et modalités de fonctionnement) et de leur pérennisation ?

Home

Het burgerproject (E)Change Bruxelles wil een brede waaier aan innovatieve sharing tools ontwikkelen en ondersteunen om mee te bouwen aan een duurzame en solidaire economie.

Als de Brusselaars nieuwe tools willen creëren, doen ze dat niet louter met het oog op een ander soort verkeer van goederen, maar ook om bijvoorbeeld de impact op het milieu te beperken, een meer verantwoordelijke consumptie te stimuleren en meer sociale verbondenheid te creëren. Het gaat om systemen die al bestaan of nog gecreëerd moeten worden : burgermunten, time banking, giften, het delen van goederen en kennis, enzovoort. Het project (E)Change Bruxelles brengt bewoners van het Brussels Gewest samen die op het niveau van hun wijk, gemeente of zelfs het Gewest al deze nieuwe vormen van uitwisseling willen ontwikkelen.

Door hun ervaring in de ontwikkeling van innovatieve ruilsystemen bieden Financité en het Center for European Research in Microfinance (CERMi) van de ULB hun expertise aan om deze burgerinitiatieven op technisch, menselijk en logistiek vlak te ondersteunen bij het ontwikkelen van duurzame systemen voor uitwisseling.

Muntatelier in Anderlecht

Living labs
Burgermunten in Etterbeek, Elsene, Oudergem, Anderlecht, Schaarbeek en Ukkel.

Groupe Santé
, dit burgercollectief wil met een innovatieve vorm van uitwisseling voorzien in de behoeften die verwaarloosd worden in de gezondheidszorg.

RecyK, Micromarché & Microfactory willen een nieuw systeem van uitwisseling tussen deze drie organisaties opzetten.

Het Fiat Lux-project, gedragen door de vzw’s Fabrik en Bootstrap, wil wat doen aan de moeilijke integratie van mensen met mentale gezondheidsproblemen in de gemeente Sint-Joost. Dit willen ze doen door kennis en diensten uit te wisselen op hand- en kunstworkshops.

In de workshop Résonance wisselen burgers kennis uit aan de hand van gratis muzieksoftware. Dit project loopt momenteel in de bibliotheek van Elsene.

SEL de St Gilles (système d’échange local / lokaal uitwisselingssysteem) wil de uitwisselingen tussen personen van de zelfde wijk stimuleren.

Betrokken organisaties : Etterbeek en transition, Transistore, Huis van de Participatie in Anderlecht, Uccle en transition, cultureel centrum Le Fourquet, de bibliotheek van Elsene, Recy-K, Micromarché, Microfactory, Fabrik, Bootstrap Elaboratoire, SEL de St-Gilles

Recy-K, micromarché & microfactory

Partners : Réseau Financité / ULB - Center for European Research in Microfinance (CERMI)

Top beeld : Brixton pound (complementaire lokale munt die wordt gebruikt in de wijk Brixton in Londen)

https://www.financite.be/fr/echange