SPINCOOP

Quels sont les facteurs qui influencent/déterminent la viabilité (agro-écologique) du modèle SPIN Farming tel qu’adapté par Cycle Farm au contexte de la Région de Bruxelles-Capitale ?

Home

Het project SPIN-Coop verenigt groentetelers, consultants en onderzoekers en wil de haalbaarheid van een model van coöperatieve stedelijke groenteteelt aantonen, promoten en opwaarderen.

De concrete doelstelling van het project is een objectivering van de voorwaarden voor de haalbaarheid, veerkracht en jobcreatie (met een normaal loon en normale werktijden) van de SPIN-farming methode toegepast op de Brusselse context. Dat gebeurt op basis van een casestudie in reële omstandigheden : de moestuincoöperatie Cycle Farm.
Het Cycle Farm team

SPIN Farming (Small Plot Intensive Farming = intensieve teelt op kleine oppervlakten), een concept dat in de Verenigde Staten en Canada werd ontwikkeld en o.a. door Curtis Stone wordt toegepast, biedt een exploitatiemodel in stedelijke microlandbouw. Dit model steunt onder meer op een uiterst lokale distributie (vooral naar lokale restaurants), een sterke rationalisering in elke productiestap, en een specifieke productie van bepaalde groenten met een hoge toegevoegde waarde.

Momenteel zijn er in Brussel heel weinig bebouwbare gronden van 1 ha of groter voor een betaalbare prijs. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft wel voor meer dan 1.000 hectare aan percelen kleiner dan 50 are, de meeste daarvan particuliere tuinen. Het SPIN-project vertrekt, met zijn Living lab Cycle Farm, van de innovatieve hypothese dat het mogelijk is om kleinere oppervlakten - vanaf 5 are - te bebouwen, en die te bundelen totdat een vrij groot onderling verbonden netwerk wordt verkregen om zo een (economisch, sociaal, ecologisch) leefbare microboerderij te vormen in een "agro-ecologische" benadering, dat wil zeggen met zo weinig mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen en een zo grote mogelijke insluiting, om op die manier de menselijke arbeid terug zijn plaats en productieve waarde en functie te geven in de voeding. De partners in dit project zullen hiervoor samen naar oplossingen zoeken.

Partners
ULB - EIB – EPSPV / ULB – CEESE / Crédal / Cycle Farm

Foto top : De dag van de aarde, april 2016