Solenprim

Waarin en hoe kunnen innovatieve maatregelen die de voedselhulpsector koppelen aan de overgang naar een duurzaam voedingssysteem, de keuzevrijheid en de voedingsgewoontes van de kwetsbare doelgroepen blijvend vergroten?

Home

Waarin en hoe kunnen innovatieve maatregelen die de voedselhulpsector koppelen aan de overgang naar een duurzaam voedingssysteem, de keuzevrijheid en de voedingsgewoontes van de kwetsbare doelgroepen blijvend vergroten?

Doelstellingen
De organisaties van het partnerschap Solenprim – Solidarité en primeur(s) - willen samenwerken voor het bedenken, ontwikkelen en evalueren van proefprojecten die:
-  de meest kwetsbare doelgroepen:
duurzame toegang geven tot gediversifieerde voeding van hoge kwaliteit,
meer keuzemogelijkheden bieden op het vlak van voeding,
in contact brengen met voedingssystemen die nieuwe vormen van solidariteit, samenwerking en uitwisseling stimuleren
-  wat betreft de aanvoerzijde, de voedselhulpinstellingen:
meer mogelijkheden geven om kwaliteitsproducten en in het bijzonder verse producten (groente en fruit) in te zamelen,
meer betrekken bij de overgang naar duurzame voedingssystemen.


Te verwachten resultaat

• Identificatie en implementatie van maatregelen waardoor een of meerdere van bovenstaande doelstellingen bereikt kunnen worden.
• Analyse van belemmeringen en hefbomen die opduiken bij de uitvoering, en dit met de bedoeling om de voorwaarden te identificeren die nodig zijn voor de toepassing van deze maatregelen binnen andere instellingen of contexten.

Het project verloopt in 3 fasen:
-  Diagnose: de obstakels waarmee de kwestbare personen worden geconfronteerd wanneer ze gezonde willen eten, de obstakels waarmee organisaties voor voedselbedeling worden geconfronteerd wanneer ze kwaliteitsvol voedsel willen verzamelen.
-  Prospectie: scenario’s uitwerken van projecten die zulke obstakels wegnemen.
-  Implementatie: de projecten uitvoeren op lokaal niveau, in samenwerking met de instellingen en hun doelgroepen.

Living Labs
Er zijn 4 Living labs voor 4 geplande groepen bij het Snijboontje (Molenbeek), het OCMW van Elsene en het OCMW van Sint-Agatha-Berchem, en voor de collectieve aankoopgroep GAC 1050.

Partners: Fédération des services sociaux (Fdss), Snijboontje vzw, Protestants Sociaal Centrum vzw, OCMW van Elsene, OCMW van Sint-Agatha-Berchem, het solidair aankoopplatform SOLI-FOOD.