Swot Mobiel

L'objectif général du living lab est de développer, tester et affiner un prototype / modèle résilient pour la co-création d'une vie solidaire dans des maisons mobiles pour les sans-abris dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Home

Het doel van dit integrale Living lab is dat thuislozen verschillende aspecten van hun leven weer in eigen handen nemen. De collectieve ruimte die voor dit project gecreëerd wordt, speelt een belangrijke rol in dat proces.

Het project beoogt meer dan het louter voorzien van woningen. Door het project tijdelijk op braakliggende terreinen te situeren, wil het tegelijk een stedelijke problematiek aanpakken. Via interactie met de stedelijke omgeving en met de buurt wil het project een stedelijke veerkracht realiseren.
Ontwerp van een mogelijk modeldorp

Swot mobiel : een mobiel en solidair woonproject met thuislozen .
De SWOT-mobiel ontwikkelt, samen met acht alleenstaande thuislozen, een solidair en mobiel woonmodel op braakliggende terreinen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarvoor vertrekt het project van een collectieve ruimte die dienst doet als skills center, een collectieve leefruimte en ontmoetingsplaats, waarrond de acht mobiele woonunits gebouwd worden.

Toekomstige bewoners bespreken de mogelijke terreinen

Co-designing en co-building : de thuislozen werken mee aan het ontwerp en de bouw van de units. Daarvoor krijgen ze van Atelier Groot Eiland, een sociaal terwerkstellingsproject in Brussel, een opleiding op maat en technische begeleiding. KU Leuven (Faculteit Architectuur, Campus Sint-Lucas Brussel) staat mee in voor het ontwerp van de woonunits. De individuele en collectieve begeleiding gebeurt door het Centrum voor Algemeen Welzijn en SamenlevingsopbouwBrussel.
img73|left> Week van de workshop voor studenten en bewoners

Met dit alternatieve woon- en leefmodel wil SWOT-mobiel :
-  Een nieuw antwoord bieden op de problemen van kwaliteit en betaalbaarheid op de Brusselse woonmarkt
-  Toekomstige bewoners vaardigheden bijbrengen die ze kunnen gebruiken tijdens hun zelfontplooiing en versterking
-  De interactie met de stedelijke omgeving en buurt stimuleren door het project te situeren op tijdelijk leegstaande terreinen (waiting spaces)

Ontwikkelingsfase van de Swot mobiel

Partners
SamenlevingsopbouwBrussel / CAW / KULeuven Factulteit architectuur Sint-Lucas Brussel / Atelier Groot Eiland