UltraTree

Hoe kunnen we op een efficiënte manier steun bieden aan projecten van duurzame landbouw op een zeer kleine oppervlakte in de voorstedelijke omgeving om te voldoen aan de Brusselse vraag naar fruit en groenten?

Home

Het project wil samen met de actoren op het terrein de economische, sociale en ecologische haalbaarheid van landbouwprojecten op een zeer kleine oppervlakte in de voorstedelijke omgeving in de beginfase evalueren.

Dit zal leiden tot diverse begeleidingsinstrumenten en methodes waarmee rekening moet worden gehouden bij de uitbreiding naar het grondgebied van het Brussels Gewest.

Eén element van de onderzoeksmethode is de invoering van concrete maatregelen die het onderzoeksproces aanvullen met een praktische en rechtstreekse dienstverlening voor de groentetelers die binnen dit project worden gevolgd. Dat doet het project door hen in de beginfase op verschillende momenten een globaal beeld te geven van hun activiteiten.

Pnel van verschillende actoren die hebben deelgenomen aan de ateliers voor co-onderzoek (oktober 2017)

Momenteel loopt het experiment op twee platformen:
1. Het platform Champ-à-Mailles (CHAM): een model van gediversifieerde landbouw volgens "bio-intensieve technieken" dat deel uitmaakt van een ruimer project van sensibilisering en opleiding rond duurzame voeding.
2. Het platform Espace Test Agricole (ETA): bestemd voor een doelgroep van reeds opgeleide groentetelers die zich professioneel willen vestigen en die hun landbouwactiviteiten 2 jaar willen uittesten op een individueel perceel. Ze krijgen technische, economische en organisatorische begeleiding om leefbare economische modellen te ontwikkelen.

Partners: Het Groen & Blauw Huis (GBH) vzw, Le début des Haricots vzw, ULB - Service d’Ecologie des Paysages et Systèmes de production végétale (EPSPV), ULB - Centre d’Etudes Economiques et sociales de l’Environnement (CEESE), UCL - LAAP (Laboratoire d’Anthropologie prospective), Greenloop, Graines de paysans.

Foto top : Bezoek aan het venproject en atelier voor co-onderzoek (okt. 2017). Carole Segers, Maison verte et bleue & Manu Cerisier, Project Fan(e)s de carottes.