Vilco

Comment pouvoirs locaux et collectifs citoyens peuvent-ils mieux collaborer pour développer la résilience des dynamiques locales en faveur de l’environnement ?

Home

Het Brussels Gewest telt burgerinitiatieven in alle soorten, maten en gewichten, en met ambitieuze en diverse doelstellingen. Ze creëren nieuwe vormen van burgerlijke betrokkenheid die het hart van de stedelijke veerkracht vormen.

Toch botsen deze initiatieven vaak op hun grenzen. Ze hebben het moeilijk om zich te ontwikkelen of zelfs om te overleven.

De gemeenten en het Gewest van hun kant ontwikkelen al enige tijd beleidslijnen inzake leefmilieu en begeleiding van de burgerinitiatieven. Ze weten echter nog niet goed hoe ze precies moeten omgaan en samenwerken met die nieuwe vormen van burgerlijke betrokkenheid.

Het doel van dit project is om een beter inzicht te krijgen in de werking en interacties van deze lokale dynamiek. Het project wil de hefbomen belichten die de samenwerking tussen verschillende actoren stimuleren en verbeteren, vandaar het idee van de "collaboratieve stad" (COSTA / VILCO).


De actoren in een lokale dynamiek.

Partners
21 Solutions, Brulocalis, Leefmilieu Brussel, de Stichting voor de Toekomstige Generaties, Strategic Design Scenarios, UCL.

www.vilco.brussels