Projecten met het thema : Hulpbronnenbeheer & recyclage

Brusseau

Hoe kunnen we de kennis van gebruikers-bewoners zodanig vergroten, mobiliseren en valoriseren dat ze in de eerste plaats een beter begrip krijgen van de overstromingen op lokale schaal, en vervolgens collectieve en innovatieve voorstellen kunnen formuleren om hierop een antwoord op te bieden?

Phosphore

Hoe kunnen we een coherent en ecologisch beheersysteem voor organische afvalstoffen opzetten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Wim

Wat zijn de voorwaarden voor het ontstaan van een alternatief, collaboratief, circulair en lokaal systeem beheerssyteem van (afval)hout (als materiaal) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?