Projecten met het thema : Strijd tegen sociale ongelijkheid

Swot Mobiel

Het overkoepelende doel van het Living Lab is de ontwikkeling, testfase en aanpassing van een veerkrachtig prototype/model voor co-creatie van solidair wonen in mobiele huizen voor thuislozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Falcoop

Onder welke voorwaarden kan de sociale innovatie van de coöperatieve supermarkt BEES coop ervoor zorgen dat duurzame voeding toegankelijk wordt voor iedereen?

Pota

In welke mate kan de tijdelijke bezetting in eigen beheer een pragmatische oplossing vormen voor de huisvestingscrisis?

Solenprim

Waarin en hoe kunnen innovatieve maatregelen die de voedselhulpsector koppelen aan de overgang naar een duurzaam voedingssysteem, de keuzevrijheid en de voedingsgewoontes van de kwetsbare doelgroepen blijvend vergroten?

(E)change Bruxelles

Is het mogelijk en opportuun om lokale uitwisseling te diversifiëren aan de hand van andere ruilsystemen (burgermunten, time banking, netwerken voor kennisuitwisseling...)? Wat zijn de voorwaarden voor hun ontwikkeling (kader en werkingsmodaliteiten) en voortbestaan?

Citizendev

Hoe kunnen we via collectieve initiatieven burgers aanmoedigen om competenties te verwerven?